Cuốn sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo là một tác phẩm xuất sắc, một tác phẩm để đời. Cuốn sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo mang lại nhiều kiến thức và giá trị thực tế cho cuộc sống. Thư viện sách PDF xin chia sẽ nội dung sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo phiên bản PDF để đọc giả có thể tải và xem online. Hướng dẫn tải Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo PDF Đọc Online phí dưới.

Mã Sản Phẩm 2021000001667
Công ty phát hành Công Ty Cổ Phần  Sách Và Thiết Bị Trường Học Thành Phố.HCM
Tác giả  Nhiều tác giả
Nhà Xuất Bản NXB Giảo Dục Việt Nam
Số lượng 12Cuốn
Trọng lượng 1500g
Kích thước 17×24 cm
Hình thức Bìa mềm

Tải Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo PDF Đọc Online

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học - 12 Cuốn - Chân Trời Sáng Tạo

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review Nội Dung Cuốn Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin chi tiết

Mã Sản Phẩm 2021000001667
Công ty phát hành Công Ty Cổ Phần  Sách Và Thiết Bị Trường Học Thành Phố.HCM
Tác giả  Nhiều tác giả
Nhà Xuất Bản NXB Giảo Dục Việt Nam
Số lượng 12Cuốn
Trọng lượng 1500g
Kích thước 17×24 cm
Hình thức Bìa mềm

Bộ sách giáo khoa gồm: 

 1.       Công nghệ 3(11.000-GD) CTST
 2.       Giáo dục thể chất 3(13.000-GD) CTST
 3.       Đạo đức 3(11.000-GD) CTST
 4.       Tin học 3(13.000-GD) CTST
 5.       Âm nhạc 3(10.000-GD) CTST
 6.       Toán 3/1(16.000-GD) CTST
 7.       Toán 3/2(15.000-GD) CTST
 8.       Tiếng việt 3/1(21.000-GD) CTST
 9.       Tiếng việt 3/2(20.000-GD) CTST
 10.       Tự nhiên và xã hội 3  CTST
 11.       Mĩ thuật 3(13.000-GD) Bản 1 – CTST
 12.      Hoạt động trải nghiệm 3(15.000-GD) Bản 1- CTST

Thông Tin Cuốn Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo

Tải Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo  PDF
Đọc Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo Online
Review Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo
Giá Sách Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 Bài Học – 12 Cuốn – Chân Trời Sáng Tạo

This entry was posted in 1. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *