Cuốn sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần) là một tác phẩm xuất sắc, một tác phẩm để đời. Cuốn sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần) mang lại nhiều kiến thức và giá trị thực tế cho cuộc sống. Thư viện sách PDF xin chia sẽ nội dung sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần) phiên bản PDF để đọc giả có thể tải và xem online. Hướng dẫn tải Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần) PDF phí dưới.

Tải Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần) PDF

Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu - Bán Cổ Phần)

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review Nội Dung Cuốn Sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần)

Thông tin chi tiết

✅Mã Sản Phẩm ✅5072817329
✅Tên nhà cung cấp ✅Nhân Văn
✅Tác giả ✅Nguyễn Quốc Tòng
✅NXB ✅Thanh Hóa
✅Hình thức ✅Bìa Mềm

Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán – Mua Cổ Phiếu, Bán Cổ Phần:

Thị trường chứng khoán bao gồm hai loại là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Ở loại sơ cấp, hay còn gọi là thị trường mới phát hành, thì các cổ phiếu và chứng khoán đều là lần đầu tiên được đem ra thị trường để bán cho các nhà đầu tư. Còn ở loại thị trường thứ cấp thì bao gồm các loại cổ phiếu đã từng phát hành và được mua đi bán lại giữa các nhà đầu tư với nhau.

Trong thị trường sơ cấp, các công ty phát hành loại cổ phiếu mới thường là nhằm mục đích huy động vốn. Trong khi đó, ở thị trường thứ cấp thì thường là các nhà đầu tư đánh giá năng lực của vài công ty sau đó mua đi bán lại các loại cổ phiếu đã phát hành trước đó của các công ty này.

Cổ phiếu phổ thông tại thị trường sơ cấp là những loại cổ phiếu mới, lần đầu tiên được bán ra thị trường. Nó đã được biết đến nhiều qua cái tên cổ phiếu lần đầu tiên chào bán công khai. Chủ yếu là các cổ phiếu được phát hành bởi các công ty nhỏ và đang phát triển, cần nâng vốn cho thích hợp với tầm vóc hoạt động mới.

Cổ phiếu phổ thông tại thị trường thứ cấp là loại cổ phiếu được các nhà đầu tư mua đi bán lại với nhau. Nếu bạn xem loại cổ phiếu sơ cấp như một cái xe mới được trưng bày lần đầu tiên để bán ra ngoài thị trường thì cổ phiếu thứ cấp như là những xe cũ đã xài rồi.

Mua bán cổ phiếu thường được thực hiện qua các nhà phân phối hoặc thông qua những người môi giới cho nên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một cách chính xác hơn về ý nghĩa của các thuật ngữ này. Nhà phân phối đóng vai trò định giá và luôn có mặt sẵn sàng để mua hay bán cổ phiếu của một hay một vài công ty nào đó. Nhưng ngược lại, người môi giới chỉ đóng vai trò kết nối gữa những người mua và bán lại với nhau, họ không có vai trò định giá.

Mục Lục:

Chương 1: Thực hiện hợp đồng mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán

Bài 1: Hợp đồng tuỳ chọn.

Chương 2: Thị trường chứng khoán

Bài 2: Thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp

Bài 3: Tìm hiểu sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới NYSE

Bài 4: Các hoạt động ở sàn giao dịch chứng khoán New York

Bài 5: NASDAQ

Bài 6: Theo dõi thông tin ở thị trường chứng khoán.

Chương 3: Phương pháp đánh giá cổ phiếu phổ thông

Bài 6: Phân tích độ an toàn khi quyết định mua cổ phiếu

Bài 7: Phương pháp phân tích theo giá trị thặng dư

Bài 8: Phương pháp phân tích theo tỷ suất giá

Bài 9: Các phân tích để đánh giá cổ phiếu của công ty Mcgraw-Hill.

Mời bạn đón đọc.

Thông Tin Cuốn Sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần)

Tải Sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần)  PDF
Đọc Sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần) Online
Review Sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần)
Giá Sách Những Điều Cần Biết Về Thị Trường Chứng Khoán (Mua Cổ Phiếu – Bán Cổ Phần)

TOP Sách hay tháng 07/2024

This entry was posted in 8. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *